Lasteaiast

Narva Koolieelne Lasteasutus MARJAKE, registrikood 75026856, on riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris registreeritud koolieast noorematele lastele hoidu ja alusharidust omandamist võimaldav munitsipaalasutus, mis omandab 17.03.2004.a ministri käskkirja nr 247 alusel väljaantud koolitusluba nr 3109HTM.

Koolieelne Lasteasutus juhindub oma tegevuses Narva Linnavalitsuse poolt kinnitatud Narva koolieelse lasteasutuse Marjake põhimäärusest ning Koolieelsete lasteasutuste seadusest. Meie lasteasutuses omandavad lapsed alushariduse, mille aluseks on koolieelsete lasteasutuse seadus, Alushariduse raamõppekava ja oma lasteasutuse õppekava. Hetkel käib lasteasutuses 60 last, kelle eest hoolitseb 32-liikmeline personal, sellest on 16 pedagoogi. Lasteasutuse kollektiiv on stabiilne. Lasteasutuse suhtluskeel on vene keel. Eesti keele õpetamine lastele alates 3 eluaastast toimub lasteasutuse õppekava raames. Lasteasutus MARJAKE on avatud laste vastuvõtuks esmaspäevast reedeni kella 6.30 kuni 18.30-ni.

Koolieelse Lasteasutuse MARJAKE hoone võeti kasutusele 1959.a.
Kuni 1991 a. Narva Haridusosakond Lastesõim nr 2
1992.-1997. a Narva Haridusosakond  Narva 2. Lastepäevakodu
1997.-2004. Narva  Haridusosakond Koolieelne Lasteasutus "MARJAKE"
Alates 2004. narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond Koolieelne Lasteasutus MARJAKE
Maja üldpind-1027 m2, territooriumi üldpind-3482 m2. Territooriumi laiendamise ja kõrvalhoonete rajamise võimalus puudub. 
Lasteasutuse ala on haljastatud ja piiratud. Territooriumil on spordivarustus, liivakastid mängude jaoks, lillepeenrad.

 

Koolieelse Lasteasutuse MARJAKE hoones on elektrivalgustus, veevarustus, kanalisatsioon, statsionaarne soojussõlm, (alates 2010.) tuletõrjesignalisatsioon.
30.12.2002.a - Koolieelne Lasteasutus MARJAKE sai toitlusblooki tegevusalalise loa.
17.03.2004.a - Koolieelne Lasteasutus MARJAKE sai loa õppe- ja kasvatustegevusele.
2005.a - Koolieelne Lasteasutus MARJAKE sai linnapea tänukirja ja preemia pealinnamehelt konkursis "Kodu kauniks" osalemise eest.

2006.a - Koolieelne Lasteasutus MARJAKE sai auhinda Eesti Vabariigi Presidendi konkursil "Kaunis Eesti kodu 2006".

2008.a - Koolieelne Lasteasutus MARJAKE sai linnapea tänukirja ja preemia pealinnamehelt konkursis "Kaunis Eesti kodu 2008" II koha eest.

Vastavalt Narva Lasteaia MARJAKE põhimäärusele 23.02.2011, Rahandusministeeriumi 22.08.2011 kirjale nr 12-4.5/9859, Narva Lasteaia  Marjake käskirjale nr 22.08.2011.a  nr 1-3/16 a alates 23.02.2011 Koolieelne Lasteasutus MARJAKE uueks   nimeks  Narva Lasteaed MARJAKE.  

Narva Lasteaed MARJAKE konkursi "Narva linna kaunis kodu 2011" laureat.

2012.a. Narva Lasteaed MARJAKE sai linnapea tänukirja konkursis "Kaunis Eesti kodu 2012" II koha eest.

Rado Laukar OÜ Solutions